Lista aktualności Lista aktualności

Historia

 

HISTORIA WSI I NADLEŚNICTWA ŁUPAWA

 

Krajobraz Łupawy i okolic ukształtowała epoka lodowcowa przed około 13,8 tys. lat podczas tzw. „zlodowacenia Wisły". Liczne ślady ustępującego lądolodu widać do dzisiaj w postaci rzecznych pradolin Łupawy i Skotawy, jezior, bagien, oczek wodnych i morenowych wzgórz.

Lasy łupawskie kryją wiele świadectw historii. Na prawym brzegu rzeki Łupawy odkryto pochodzący z okresu neolitu rozległy zespół osadniczy założony przez ludność tzw. grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych. Jest to najprawdopodobniej największe na ziemiach polskich i w Europie Środkowej tego typu cmentarzysko.

Pierwsza historyczna wzmianka o Łupawie pojawia się w roku 1282 , kiedy to wieś znajdowała się w posiadaniu klasztoru cystersów z Kołbacza (woj. Zachodniopomorskie). Około roku 1300 przeszła w posiadanie potężnego rodu Święców, a po ich wymarciu dostaje się w ręce Krzyżaków. Proboszcz Marcus jest pierwszym, którego imię odnotowały stare kroniki. Pomorskie rody von Tessen, von Puttkamer, von Zitzewitz są właścicielami wsi i okolicznych dóbr, a wznoszone przez nich dworki i pałace świadczą o olbrzymiej zamożności. W  roku 1683 Generalny Komisarz Wojenny Joachim Ernst von Grumbkow dokonuje zakupu posiadłości łupawskich. Dzięki jego staraniom w roku 1689 Łupawa otrzymała prawa miejskie.  W dokumentach dotyczących wsi pod datą 1784 wymienia się m. in. folwark, kościół, szynk, leśniczówkę, kuźnię, tartak, 48 domów, stację pocztową i młyn zbożowy.

Próby utworzenia administracji leśnej na tym terenie rozpoczęły się w roku 1945, kiedy późnym latem i jesienią zostają zatrudnieni pierwsi leśniczowie: Eugeniusz Jaszewski (od 27.08.1945r.) oraz Jarosław Berezowski (od 1.09.1945r.). Do utworzenia biura nadleśnictwa dochodzi dopiero w roku 1947, a rzeczywistym jego administratorem był dotychczasowy adiunkt Nadleśnictwa Trzcinno Adolf Opid. W okresie od 1947 do 1949r. pełni on funkcję pierwszego nadleśniczego Nadleśnictwa Łupawa. Powierzchnia nadleśnictwa wynosiła wówczas  7237,30  ha, a na siedzibę zaadaptowano budynek po urzędzie podatkowym.

W roku 1975 po trzydziestu latach nieprzerwanego istnienia nadleśnictwa zapada decyzja o jego likwidacji i włączeniu w struktury organizacyjne Nadleśnictwa Leśny Dwór.

1 stycznia 1984r. Nadleśnictwo Łupawa zostaje reaktywowane. Trud odtworzenia spada na barki ówczesnego nadleśniczego terenowego obrębu Łupawa inż. Józefa Grygiela. W chwili powstania nadleśnictwa zatrudnienie wynosiło 152 osoby. Obecnie powierzchnia całkowita Nadleśnictwa Łupawa wynosi 17 302 ha. (wg stanu na dzień 01.01.2015 r.) Od 16 grudnia 1988 roku pieczę nad nadleśnictwem sprawuje Nadleśniczy Czesław Jereczek.

 

WAŻNE WYDARZENIA

 • 1947 – utworzenie Nadleśnictwa Łupawa
 • 1975 – likwidacja Nadleśnictwo Łupawa – od 1.01.1976 obręb w Nadleśnictwie Leśny Dwór
 • 1983 – gradacja brudnicy mniszki
 • 1984 – reaktywacja Nadleśnictwa Łupawa
 • 1992 – gradacja paprocha cetyniaka – opryskujemy 2408 ha
 • 1999/2000 – huraganowe wiatry – pozyskujemy 39 tys. m3 wywrotów i wiatrołomów
 • 2001/2002 – okiść  śnieżna – usuwamy 18 tys. m3 złomów
 • 2006 – trąba powietrzna uszkadza około 150ha drzewostanów z tego 12 ha uprzątamy  zrębem sanitarnym
 • 2006 – przy nadleśnictwie posadzony zostaje Dąb Jana Pawła II
 • 2013 – rozbudowa biurowca Nadleśnictwa Łupawa
 • 2015 – zwiększenie zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa Łupawa