Lista aktualności Lista aktualności

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

 

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo Łupawa prowadzi nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu bytowskiego.

 

Podstawą do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew jest złożenie odpowiedniej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:
Wniosek właściciela lasu zawierający:
- dane adresowe wnioskodawcy z telefonem kontaktowym,
- dane dotyczące położenia lasu tj. nr działki, obręb ewidencyjny,
- rodzaj czynności przewidzianych do wykonania w lesie,
- tytuł prawny władania nieruchomością,

Miejsce załatwienia sprawy
Nadleśnictwo Łupawa, Łupawa 49, 76 – 242 Łupawa,
Dział Gospodarki Leśnej – pok. nr 13

Złożenie dokumentów:
Sekretariat, pok. nr 3,

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę,

Termin załatwienia sprawy:
Jeden miesiąc lub dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych,

Sposób załatwienia sprawy:
• oględziny terenu,
• decyzja administracyjna – zezwolenie na wycinkę drzew, odmowa zezwolenia lub pismo w sprawie,

Dodatkowe informacje merytoryczne:
- od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00, pok. nr 13,
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej – mgr Piotr Spica, tel.: +48 59 846 35 46

Materiały do pobrania