Lista aktualności Lista aktualności

Ogólnopolska inwentaryzacja dzika

        W dniach 25 i 26 października na terenie Nadleśnictwa Łupawa przeprowadzona została inwentaryzacja dzików.

        Inwentaryzację wykonano metodą tzw. pędzeń próbnych, na losowo wybranych powierzchniach próbnych tzw. miotach, które objęły 10% powierzchni nadleśnictwa.

        Metoda ta dla dokładności wymaga zaangażowania dużej ilości osób, dlatego też oprócz pracowników nadleśnictwa zaproszono do współpracy również zakłady usług leśnych, myśliwych zrzeszonych w lokalnych kołach łowieckich oraz strażaków ochotników. Wielkość jednego pędzenia wynosiła około 100 ha, a liczenie dzików wykonywali obserwatorzy ruchomi i nieruchomi.

        Inwentaryzacja prowadzona była w ramach ogólnopolskiej akcji mającej ustalić liczebność i rozmieszczenie populacji dzika w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF).