Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Łupawa  realizowana  jest w oparciu o Zarządzenie Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wraz z załącznikami (www.zilp.lasy.gov.pl/drewno).


Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest we wtorki i czwartki w biurze Nadleśnictwa i w siedzibach Leśnictw wg cennika detalicznego oraz na podstawie Zarządzenia nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łupawa z dnia 08.01.2018r. w sprawie Regulaminu detalicznej sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Łupawa oraz zarządzenia nr 39 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łupawa z dnia 03 października 2016r.

Przedpłaty na drewno można dokonywać wpłacając na konto Nadleśnictwa Łupawa

nr 91 2030 0045 1110 0000 0092 8600.

 

Dodatkowych informacji n/t sprzedaży drewna udziela specjalista SL ds. Marketingu - Leszek Tyborczyk, tel. 784535661.