Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja

     Nadleśnictwo gospodaruje na 2 obrębach: obręb Łupawa, w skład którego wchodzą leśnictwa: Łupawa, Podole Małe, Flisów, Święchowo, Gogolewo, Czarna Dąbrówka, Nożyno, Kotowo o łącznej powierzchni 12 820 ha oraz obręb Jasień podzielony na 3 leśnictwa: Jasień, Brzezinki, Skotawsko o łącznej powierzchni 4 484 ha.
Powierzchnia całkowita Nadleśnictwa wynosi 17304 ha wg stanu na dzień 01.01.2017r.
Drzewostany na gruntach porolnych zajmują 45,6 % powierzchni Nadleśnictwa.Stanowisko
służbowe
Dane personalne Telefon
Nadleśniczy Czesław Jereczek (59) 846 35 48
Z-ca Nadleśniczego Mieczysław Miloch (59) 846 35 46 w. 311
Główny Księgowy Teresa Kłeczek (59) 846 35 46 w. 611
Inżynier Nadzoru Wiesław Łabenda (59) 846 35 46 w. 129
Inżynier Nadzoru Wacław Turzyński (59) 846 35 46 w. 128
Sekretarz Jarosław Nosko (59) 846 35 46 w. 671
St. Strażnik leśny p.f. Komendanta
Posterunku Straży Leśnej
Krzysztof Majewski (59) 846 35 46 w. 222

 

Nadleśnictwo podzielone jest na 11 leśnictw: 

Leśnictwo Powierzchnia (ha)
            Obręb Łupawa   12 820 ha
Łupawa   1712 ha
Podole Małe   1492 ha
Flisów   1742 ha
Święchowo   1608 ha
Gogolewo   1526 ha
Czarna Dąbrówka   1667 ha
Nożyno   1623 ha
Kotowo   1450 ha
               Obręb Jasień  4 484 ha   
Jasień   1502 ha
Brzezinki   1425 ha
Skotawsko   1557 ha
Ogółem nadleśnictwo 17 304 ha