Asset Publisher

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Łupawa  realizowana  jest w oparciu o Zarządzenie Nr 64 DGLP z dnia 16.09.2015 r.  w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na 2016 rok oraz Decyzję Nr 75 DGLP z dnia 30.09.2015 r. w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGLLP.(www.zilp.lasy.gov.pl/drewno)


Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest we wtorki i czwartki w biurze Nadleśnictwa i w siedzibach Leśnictw wg cennika detalicznego oraz na podstawie Zarządzenia nr 8 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łupawa z dnia 14.01.2015r. w sprawie Regulaminu detalicznej sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Łupawa.

Dodatkowych informacji n/t sprzedaży drewna udziela specjalista SL ds. Marketingu - Leszek Tyborczyk, tel. 784535661

 

Materiały do pobrania