Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Nadleśnictwo Łupawa realizuje zadania z zakresu hodowli lasu zgodnie z obowiązującym planem urządzenia lasu na okres 1.01.2008 - 31.12.2017 r. dla obrębu Łupawa oraz dla obrębu Jasień na lata 2015-2017.


Zadania te przedstawiają się następująco :

obręb Łupawa:

 • odnowienia    -    1246 ha
 • zalesienia      -    24 ha
 • poprawki, uzupełnienia, dolesienia, podsadzenia produkcyjne   -    365 ha
 • pielęgnowanie gleby                 -    1 534 ha
 • pielęgnowanie upraw (CW)       -    945 ha
 • pielęgnowanie młodników (CP) -    969 ha
 • trzebieże II kl. w.   -    1998 ha
 • zabiegi agrotechniczne   -  1 092 ha

obręb Jasień:

 • odnowienia    -    108 ha
 • zalesienia      -    0 ha
 • poprawki, uzupełnienia, dolesienia, podsadzenia produkcyjne   -    16 ha
 • pielęgnowanie gleby                 -    133 ha
 • pielęgnowanie upraw (CW)       -    78 ha
 • pielęgnowanie młodników (CP) -    235 ha
 • trzebieże II kl. w.   -    176 ha
 • zabiegi agrotechniczne   -  223 ha

Nadleśnictwo prawie w całości położone jest w regionie 10 - wszystkie gatunki. Jedynie 100 ha znajdują się w regionie So32 (matecznym dla sosny), dla którego brak jest własnej bazy nasiennej.  Nadleśnictwo wg stanu na 01.01.2016r. posiada:

 • 90 gospodarczych drzewostanów nasiennych o łącznej pow. 415 ha. Są to drzewostany sosnowe, świerkowe, bukowe, dębowe, brzozowe, olchowe i grabowe,
 • 2 drzewa mateczne olchy czarnej
 • 2 źródła nasion  lipy i klona ( łącznie 14 drzew ),
 • 8 upraw pochodnych sosnowych (poza blokiem) o łącznej powierzchni 25 ha,

W roku 2012 rozpoczęto zakładanie bloku upraw pochodnych sosny o planowanej łącznej powierzchni 88,06 ha. Dotychczas zasadzono 9,15 ha.
Nadleśnictwo nie posiada szkółki.