Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 8 obwodów łowieckich. 6 z nich to obwody leśne a 2 polne. Wszystkie obwody są dzierżawione przez koła łowieckie.

Nadleśnictwo bezpośrednio nadzoruje  gospodarkę czterech kół na pięciu obwodach.

 

Stan zwierzyny jest ustabilizowany na średnim  poziomie. W latach 2012 -2016 średnio zainwentaryzowano:

- jelenie        31 szt /     1000 ha pow. leśnej

- sarny           4 szt /    100 ha pow. ogólnej

- dziki            12 szt /       1000 ha pow. leśnej

 

Pozyskanie zwierzyny średnio z ostatnich 5 lat przedstawia się następująco:

- jelenie     19,5 szt /     1000 ha pow. leśnej

- sarny        0,7 szt /    100 ha pow. ogólnej

- dziki         14,1 szt /       1000 ha pow. leśnej

 

Ze względu na warunki pogodowe (łagodniejsze zimy) obserwuje się  w ostatnich latach wyższe stany zwierzyny szczególnie jelenia i dzika ale nadleśnictwo przy pomocy dostępnych instrumentów prawnych utrzymuje te stany na poziomie gospodarczo znośnym. W ostatnim okresie  poziom szkód rejestrowanych w uprawach i młodnikach utrzymuje się na zbliżonym poziomie.