Obiekty edukacyjne

Aktualnie na terenie Nadleśnictwa Łupawa znajdują się cztery ścieżki dydaktyczne oraz cztery Zielone Klasy:

 

Ścieżki edukacyjno – przyrodnicze

1. „Karwieńskie Uroczyska" – ścieżka utworzona w 2001 r., o długości 13,4 km – posiada kształt ósemki, co daje możliwość skrócenia jej do 6,4 km. Przeznaczona jest dla pieszych oraz rowerzystów – czas przemarszu 3 lub 6 godzin, czas przejazdu 3 godziny. O ścieżce informuje nas witacz przy szosie relacji Podkomorzyce – Karwno. Na trasie ścieżki rozmieszczono 14 punktów, na których umieszczono 36 tablic edukacyjnych. Celem utworzenia było zaprezentowanie urokliwych fragmentów obszarów leśnych położonych nad Jeziorem Karwieńskim i Kozińskim oraz Zalewem Mikorowskim, jak również przedstawienie pracy leśnika związanej z hodowlą, ochroną i użytkowaniem lasu wraz z gospodarką łowiecką. Podczas wędrówki można również podziwiać naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, użytki ekologiczne i okazałe pomniki przyrody.

W 2009 roku przy współudziale GCI w Gdyni, utworzono „Rosiczkowy trap". Jest to drewniana kładka posadowiona na powierzchni torfowiska wysokiego, o dł. około 250 mb. Trap jest uzupełnieniem tematyki ścieżki edukacyjnej Karweńskie Uroczyska" o faunę i florę torfowisk, bagien i terenów podmokłych. Można z bliska poznać i zobaczyć niedostępne rośliny i zwierzęta. Czas przemarszu około 1 godziny. Na trasie rozmieszczono 10 tablic edukacyjnych. Idealny punkt widokowy na całe torfowiska.

2. „Dolina Rzeki Łupawy" – utworzona została w 2002 r., o długości 6 km. Czas potrzebny na zwiedzanie wynosi ok. 2,5 godzin. Początek ścieżki to „Grzybek" obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Łupawa nad rzeką. Dalej trasa wiedzie w górę biegu rzeki Łupawa. Składa się z 11 punktów tematycznych. Ścieżka zapoznaje zwiedzających z rodzimą przyrodą, ukazuje jej walory, osobliwości i zagrożenia. Prezentuje rzadziej i częściej spotykane gatunki fauny i flory oraz zbiorowiska roślinne które związane są przede wszystkim z ekosystemami rzecznymi, jak również odkrywa walory wsi Łupawy i jej historię.

3. „Słonecznikowym Traktem I" – była pomysłem fundacji „Kaszubskie Słoneczniki". Powstała przy współudziale wielu organizacji pozarządowych samorządowych i podmiotów prywatnych w 2004 r. Przeznaczona jest zarówno dla turystyki pieszej jak i rowerowej. Długość w zależności od wybranego wariantu wynosi 14,6 km lub 10,5 km. Czas potrzebny na zwiedzanie piesze to ok. 3,5 godz. Dłuższa trasa wiedzie od Szkoły Podstawowej w Nożynie do wsi Gogolewko, natomiast krótsza – od Nożyna poprzez Nożynko, wokół Jeziora Trzebiesz z powrotem do Nożyna. Złożona jest z 13 przystanków tematycznych, na które składają się tablice edukacyjne prezentujące walory przyrodniczo-leśne oraz historyczne, związane z miejscowościami Nożyno, Nożynko i Gogolewko. Trasa ścieżki przebiega po ciekawych i atrakcyjnych terenach nadleśnictwa oraz 2 sąsiadujących gmin: Dębnica Kaszubska i Czarna Dąbrówka. Bardzo ciekawa i urozmaicona flora to przede wszystkim: rzeka Skotawa i charakterystyczne jeziora lobeliowe spotykane jedynie w północno – zachodniej Polsce. Szczegółowe informacje o ścieżce dostępne są na stronie: www.trakt.sloneczniki.org.

4. „Słonecznikowym Traktem II" – jest kontynuacją szlaku przyrodniczo-historycznego „Słonecznikowym Traktem I". Powstała w 2006 r. Długość trasy wynosi 6 km, czas przemarszu ok. 2 godzin. Ścieżka przebiega przy jeziorach Dobrskim i Czarnym. Początek ścieżki zlokalizowano we wsi Dobra. Na trasie zlokalizowano 10 punktów z tablicami edukacyjnymi o treści związanej z przyrodą, pracą leśnika oraz historią miejscowości Dobra.

 

Leśne klasy edukacyjne

1. Leśna klasa edukacyjna – „Grzybek" – oddz. 58 p – miejsce wypoczynku i jednocześnie miejsce biwakowania położone we wsi Łupawa nad rzeką Łupawa. Jest to jednocześnie 1 przystanek na ścieżce edukacyjno – leśnej „Dolina rzeki Łupawa". Obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy przewidziany dla turystów i kajakarzy, gdzie można rozbić namiot, rozpalić ognisko, czy też schronić się pod wiatami.

2. Leśna klasa edukacyjna – „Pergola" – oddz. 85 m – miejsce wypoczynku położone nad rzeką Łupawa, stanowiące jednocześnie ostatni przystanek na ścieżce edukacyjno – leśnej „Dolina rzeki Łupawa". Obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy gdzie można rozpalić ognisko, schronić się pod wiatami lub przeprowadzić pogadankę z dziećmi

3. Leśna klasa edukacyjna – „Wiata Karweńska" – oddz. 203 a – miejsce wypoczynku położone przy ścieżce edukacyjno – leśnej „Karweńskie Uroczyska". Obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy gdzie można schronić się pod wiatami lub przeprowadzić pogadankę z dziećmi.

4. Leśna klasa edukacyjna – „Brzezinki" – oddz. 715 b – miejsce wypoczynku położone przy leśniczówce Brzezinki w Łupawsku. Obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy gdzie można schronić się pod wiatą lub przeprowadzić pogadankę z dziećmi.