Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

     Nadleśnictwo gospodaruje na jednym obrębie Łupawa, w skład którego wchodzą leśnictwa: Łupawa, Podole Małe, Flisów, Święchowo, Gogolewo, Czarna Dąbrówka, Nożyno, Kotowo, Jasień, Brzezinki, Skotawsko.

Powierzchnia całkowita Nadleśnictwa wynosi 17303 ha wg stanu na dzień 01.01.2019r.

Drzewostany na gruntach porolnych zajmują 44,5 % powierzchni Nadleśnictwa.Stanowisko
służbowe
Dane personalne Telefon
Nadleśniczy Czesław Jereczek (59) 846 35 48
Z-ca Nadleśniczego Mieczysław Miloch (59) 846 35 46 w. 311
Główny Księgowy Teresa Kłeczek (59) 846 35 46 w. 611
Inżynier Nadzoru Wiesław Łabenda (59) 846 35 46 w. 129
Sekretarz Jarosław Nosko (59) 846 35 46 w. 671
Komendant
Posterunku Straży Leśnej
Krzysztof Majewski (59) 846 35 46 w. 222

 

Nadleśnictwo podzielone jest na 11 leśnictw: 

Leśnictwo

Powierzchnia (ha)

Łupawa

  1600 ha

Podole Małe

  1493 ha

Flisów

  1717 ha

Święchowo

  1607 ha

Gogolewo

  1662 ha

Czarna Dąbrówka

  1667 ha

Nożyno

  1625 ha

Kotowo

  1450 ha

Jasień

  1503 ha

Brzezinki

  1422 ha

Skotawsko

  1557 ha

Ogółem nadleśnictwo

  17303 ha