Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

 

Na terenie Nadleśnictwa Łupawa do pomników przyrody zaliczono okazałych rozmiarów drzewa będące pojedynczymi tworami przyrody żywej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, historycznej lub krajobrazowej. Ochroną objęto 19 pojedynczych okazów drzew: 1 choinę kanadyjską, 1 sosnę wejmutkę, 1 sosna zwyczajna, 1 modrzew europejski, 1 buk zwyczajny, 1 lipę, 1 graba i 12 dębów oraz grupę 2 drzew buka i 1 aleję lipową.

Lokalizację i krótki opis tych pomników przedstawia tabela.


 

Materiały do pobrania