Wydawca treści Wydawca treści

Strefy ostoi

Ochrona strefowa gatunków chronionych to strefy wyznaczane wokół ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

 

  1. Strefy ochrony stanowisk porostów

W latach 2004 -2005, w ramach pracy naukowo-badawczej p.t. „Rozmieszczenie i ochrona stanowisk granicznika płucnika Lobaria pulmonaria dla potrzeb programów ochrony przyrody dla nadleśnictw" realizowanej pod kierunkiem prof. Wiesława Fałtynowicza z Uniwersytetu Wrocławskiego, przeprowadzono badania m.in. na terenie RDLP Szczecinek, które polegały na wyszukiwaniu stanowisk i projektowaniu stref ochronnych. Dwa stanowiska granicznika płucnika odnaleziono również w Nadleśnictwie Łupawa. Decyzją RDOŚ w Gdańsku z dnia 14.05.2009 roku ostatecznie ustalono strefy ochrony stanowiska granicznika płucnika na terenie leśnictwa Gogolewo łącznej powierzchni 3,26 ha.

 

  1. Miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

Na terenie Nadleśnictwa Łupawa aktualnie są utworzone cztery strefy, obejmujących ochroną miejsca rozrodu i regularnego przebywania ptaków objętych ochroną gatunkową. Podstawą prawną wyznaczenia granic stref ochrony były: Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego, Decyzja Wojewody Pomorskiego oraz Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 

Ustalono 3 strefy dla następujących gatunków ptaków:

Bociana czarnego – 2 stanowiska,

Bielika – 1 stanowisko,