Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań Lasów Państwowych.

Wynika ona z założeń „Polityki Leśnej Państwa" (1997r.) oraz z dokumentów wprowadzonych Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego LP z dnia 9 maja 2003 roku:

1.    „Kierunki rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych",

2.    „Wytyczne do tworzenia programu edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie".

Edukacja leśna prowadzona w Nadleśnictwie Łupawa jest skierowana do całego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej w oparciu o lekcje terenowe organizowane na istniejących ścieżkach edukacyjnych, pogadankach i spotkaniach poza szkołami, konkursach organizowanych w szkołach i poza szkołą oraz corocznych akcjach i imprezach okolicznościowych.

      Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem – przewodnikiem.

        Nasi edukatorzy prowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone przyrodzie także w szkołach. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie. Dla wygody stworzyliśmy formularz zgłoszenia do zajęć, dzięki któremu w prosty sposób można zaplanować spotkanie. Wypełniony formularz można wysłać do biura nadleśnictwa pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście przynajmniej 7 dni przed planowaną datą zajęć.

 

        Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżki z przewodnikiem, po uzgodnieniu terminu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Piotrem Spica,  tel. +48 846 35 46